در پنجمین روز از هفته سلامت، هنرمندان، پزشکان و پیشکسوتان فوتبال به‌صورت نمادین با کودکان مرکز طبی مسابقه فوتبال دادند که کودکان مرکز طبی پیروز مسابقه شدند و در پایان وزیر بهداشت جام قهرمانی را به آنان اهدا کرد.