رقابت های کشتی کمربند (آلیش) مردان، قهرمانی کشور صبح پنج شنبه ۲۱ اسفند ماه و به مدت یک روز در سالن دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بندر گز استان گلستان برگزار شد.