این مسابقات در کرج با اجرای موسسه هنری سماتصویر برگزار گردید