این سری رقابت ها در دو بخش آقایان و بانوان طی دو روز متوالی ۷و ۸ خردادماه ۹۴ در خانه کشتی شماره۲ تهران برگزار گردید.