این سری رقابت ها در مجموعه ورزشی تختی شهرستان خرم آباد در روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه ۹۴ برگزار گردید