اولین دوره مسابقات تکواندو خانواده در سالن خانه تکواندو تهران برگزار گردید. در این مسابقات تکواندو کاران و خانواده هایشان به طور همزمان به  رقابت پرداختند.