روز جهانی کودک در خانه کشتی شماره ۲

نوزدهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نونهالانجام روز جهانی کودک روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان ماه در سالن خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران با اجرای موسسه هنری سماتصویر برگزار شد.

 

حضور نماینده موسسه هنری سماتصویر در مجمع عمومی فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی در شهر بلاروس

آقای علی ناظری روز شنبه ۲۲ آبان ماه به عنوان نماینده ی موسسه هنری سماتصویر در مجمع عمومی فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی در شهر بلاروس حضور داشت.

علیرضا حیدری گزینه ی مناسبی برای ریاست فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی است

علیرضا حیدری با توجه به سوابق قهرمانی و مدیریتی در عرصه ورزشی و اقتصادی به عنوان کاندیدای ریاست فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی از سوی فدراسیون کشتی ایران معرفی شد و با رای قاطع اعضا، به عنوان ریس فدراسیون مذکور انتخاب شد.

موسسه هنری سماتصویر این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک عرض می نماید.